Jest to tysięczna nazwa wpisana do rejestru chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności, a zarazem 223 nazwa włoska zarejestrowana w tym systemie.Według stanu na dzień 15 lutego 2011 roku w systemie zarejestrowano 505 nazw jako chronione nazwy pochodzenia, 465 nazw jako chronione oznaczenie geograficzne i 30 nazw jako gwarantowane tradycyjne specjalności. Polska zarejestrowała dotychczas 23 nazwy, plasując się na dziewiątej pozycji wśród krajów Unii Europejskiej pod względem liczby zarejestrowanych nazw. (m)