Wspólna polityka rolna, która zapewniła obywatelom Europy pięć dekad bezpieczeństwa żywnościowego i zagwarantowała żywotność obszarów wiejskich, będzie trwała cały rok. Kampania informacyjna obejmuje interaktywną stronę internetową, wystawę objazdową, materiały audiowizualne i drukowane, a także szereg wydarzeń w Brukseli i w państwach członkowskich.

- Rok 2012 jest ważny nie tylko z uwagi na upamiętnienie pięciu dekad wspólnej polityki rolnej, ale przede wszystkim ze względu na nową reformę tej polityki - stwierdził Dacian Cioloş, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. - W 1962 r. Europejczykom chodziło przede wszystkim o to, by na ich stołach nie zabrakło żywności. W dniu dzisiejszym bezpieczeństwo żywnościowe nadal pozostaje ważną kwestią, ale pojawiły się również nowe powody do zaniepokojenia, takie jak zmiana klimatu czy zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Kampania informacyjna pozwoli na odzwierciedlenie tych zmian – dodał.

Kampanię 50-lecie WPR, funkcjonującą pod hasłem „Partnerstwo między Europą a Rolnikami”, otwarto dziś w Brukseli podczas międzyinstytucjonalnego wydarzenia, na które zaproszono ponad 150 gości z instytucji unijnych zaangażowanych w budowę wspólnej polityki rolnej w jej dotychczasowym kształcie i jej obecną reformę. Wśród gości znaleźli się również byli komisarze ds. rolnictwa i zainteresowane strony.

W roku 2012 odbędzie się szereg wydarzeń, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie UE, a wiosną 2012 r. po Europie wyruszy wystawa objazdowa. Wystawę będzie można zobaczyć w wielu instytucjach UE i w państwach członkowskich.

Impreza inaugurująca obchody 50-lecia WPR