W części rolnej obrad ministrowie dyskutowali nad wnioskiem dotyczącym rozporządzenia PE i Rady w sprawie systemów zapewnienia jakości produktów rolnych. Zaprezentowano szerokie poparcie państw członkowskich dla włączenia „rolnictwa górskiego” do pakietu jakościowego produktów rolnych. Bardziej podzielone opinie wyrazili ministrowie w zakresie wprowadzenia nowego oznaczenia „produkt z mojego gospodarstwa”. Polska poparła obie propozycje. Uważamy, że takie oznaczenie byłoby korzystne dla rolników sprzedających lokalnie żywność wytworzoną we własnych gospodarstwach i byłoby ważnym narzędziem wspierania rozwoju obszarów wiejskich.