We Wrocławiu zakończyło się Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa i rybołówstwa Unii Europejskiej organizowane przez polską prezydencję w Radzie UE. Nieformalne spotkanie odbywa się raz w trakcie każdej prezydencji.

Podczas zorganizowanej z tej okazji konferencji prasowej komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Ciolos powiedział, że - sprawiedliwy podział płatności bezpośrednich to sprawa kluczowa dla przyszłej WPR.

Natomiast przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Paolo De Castro podkreślił, że 12. października to dzień rozpoczęcia debaty nad przyszłością WPR. - Teraz spotykamy się i rozmawiamy, abyśmy byli do niej przygotowani i sprawnie mogli ją przeprowadzić - podkreślił przewodniczący De Castro.

W zorganizowanym przez polską prezydencję spotkaniu pod przewodnictwem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, udział wzięli ministrowie ds. rolnictwa i rybołówstwa UE i państw kandydujących, Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szef Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Dyrektor Generalny w Sekretariacie Generalnym Rady, przedstawiciele organizacji rolniczych Copa, Cogeca oraz Młodych Rolników, wraz z towarzyszącymi im delegacjami.

Ministrowie odpowiedzialni za sprawy rolnictwa i rybołówstwa państw członkowskich Unii Europejskiej dyskutowali we Wrocławiu na temat przyszłości polityki promocyjnej artykułów rolno - żywnościowych w UE i krajach trzecich w świetle toczących się prac nad ogłoszoną przez Komisję Europejską "Zieloną Księgą w zakresie promocji i informacji o produktach rolnych".

Kierunek dyskusji wyznaczył przygotowany przez Prezydencję na podstawie Księgi dokument zawierający trzy pytania, które dotyczą celów jakie ma realizować polityka promocyjna i informacyjna na rynku wewnętrznym i zewnętrznym oraz narzędzi ich realizacji. Wymiana poglądów dotyczyła przede wszystkim działań promocyjnych i informacyjnych jakie powinny być realizowane, aby wzmocnić pozycję europejskiego rolnictwa, roli państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej w wyborze programów współfinansowanych w ramach mechanizmu promocji, a także poziomu współfinansowania.

Ministrowie zgodzili się, iż należy dążyć do wypracowania wspólnej koncepcji efektywnych instrumentów pozwalających maksymalnie wykorzystać środki przeznaczone na promocję i realizować spójne cele polityki promocyjnej. Instrumenty te powinny także wzmocnić wizerunek europejskiego rolnictwa i umożliwić zaprezentowanie europejskiej żywności jako produktów zdrowych, bezpiecznych, wysokiej jakości i wytwarzanych zgodnie z poszanowaniem środowiska i dobrostanu zwierząt.

Na marginesie Nieformalnej rady odbyło się spotkanie trójstronne przewodniczącego Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Marka Sawickiego, komisarza UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi Daciana Ciolosa oraz przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE Paolo De Castro. W czasie spotkania, na wniosek ministra Sawickiego, ustalono zorganizowanie Debaty Europejskiej nt. Wspólnej Polityki Rolnej z udziałem nie tylko polityków, ale także naukowców i rolników.

Równolegle do Nieformalnej rady ministrów ds. rolnictwa odbywało się także Nieformalne spotkanie Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa (SCA).

Przyjazd do Wrocławia unijnych gości był, także okazją do prezentacji polskiego rolnictwa i polskiej żywności. Mogli oni skosztować polskich produktów regionalnych, a także obejrzeć winnicę, stadninę koni, hodowlę trzody chlewnej i nowo wybudowaną biogazownię. - Staraliśmy się zaprezentować to, co dla Polski charakterystyczne: wielokulturowość i dynamizm dużego miasta, jakim jest Wrocław; tradycję i historię, która symbolizuje zamek w Książu; urok i bogactwo terenów wiejskich, na których uprawia się nie tylko zboża i ziemniaki, ale również odmiany winorośli - powiedział minister Marek Sawicki.