-Teraz przygotowywana jest wypłata rekompensat z pierwszej transzy rekompensat, a decyzja w sprawie drugiej transzy powinna zostać przyjęta w przyszłym tygodniu. Komisja zrealizuje swoje własne zobowiązania. Pamiętajmy jednak, że w pierwszym przypadku dodatkowe 100 procent, a przy drugiej transzy aż 200 procent kwoty rekompensat wypłacone zostanie ze środków krajowych - oświadczył ambasador Sadoś.

Odwołane spotkanie

W piątek media poinformowały o odwołaniu spotkania unijnego komitetu rolnego, na którym miała zapaść decyzja o wypłacie 100 mln euro dla rolników z pięciu państw UE: Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Dla polskich rolników przewidziano blisko 40 mln euro. Jak wynika z informacji medialnych, powodem odwołania spotkania było to, że ze swoich restrykcji na import produktów z Ukrainy nie wycofały się jeszcze Słowacja i Węgry.

Pierwsza transza pomocy przyznana została rozporządzeniem KE z 4 kwietnia ustanawiającym środek wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych w Bułgarii, Polsce i Rumunii. Kwota przyznana Polsce wyniosła 29,5 mln euro z budżetu unijnego, dodatkowe 29,5 mln euro będzie pochodziło z budżetu krajowego. Rozporządzenie przewiduje możliwość współfinansowania krajowego do 100 proc.

Pomoc została wdrożona rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych. Na podstawie tego rozporządzenia przyznawana będzie pomoc dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku.

Wnioski od czerwca

Wnioski o pomoc będzie można składać od 1 do 30 czerwca, a pomoc dotyczy okresu sprzedaży zbóż od 15 kwietnia do 15 czerwca br. Aktualnie trwają prace nad zmianami w rozporządzeniu Rady Ministrów, aby uwzględnić m.in. wcześniejszy okres sprzedaży zbóż i roślin oleistych - od 1 grudnia 2022 r.

Druga transza pomocy przewidziana jest w projekcie rozporządzenia wykonawczego KE przewidującego nadzwyczajny środek wsparcia sektorów zbóż i roślin oleistych w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i na Słowacji. Kwota przewidziana dla Polski wynosi 39,3 mln euro, z możliwością dofinansowania krajowego do 200 proc.