Komisja opowiadała się za zniesieniem zakazu importu drobiu poddawanego działaniu substancji chemicznych w maju, ale eksperci weterynaryjni z państw członkowskich na spotkaniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego (Scofcah) zagłosowali przeciwko przyjęciu propozycji, pozostawiając projekt nowych przepisów w stanie zawieszenia.

Termin odesłania projektu do Rady Unii Europejskiej jest aktualnie w gestii Komisji. Jednak prawdopodobnie przedłożenie propozycji zostanie odłożone do czasu następnego spotkania Transatlantyckiej Rady Gospodarczej, podczas której przedstawiciele obu partnerów debatować będą nad kontrowersyjnymi punktami. Głównym orędownikiem powrotu amerykańskiego drobiu i poprawy relacji handlowych między partnerami jest Komisarz ds. Przem ysłu Gunter Verheugen. Jednak propozycja w obecnej formie prawdopodobnie nie otrzyma dużego wsparcia ze strony Rady, pozostając jednocześnie zbyt ograniczająca dla Stanów Zjednoczonych.

Podczas majowego spotkania Rady Ministrów Rolnictwa, większość państw członkowskich wyraziło swój sprzeciw wobec jakichkolwiek działań wokół zniesienia obowiązujących ograniczeń. W związku z tym końcowa wersja projektu, przyjęta przez Komisję, zawiera normy dotyczące etykietowania produktów, przy których wykorzystywane były substancje antybakteryjne. Według władz amerykańskich, przyjęte warunki są w zasadzie równoznaczne z utrzymaniem zakazu w mocy. Skłania to do przypuszczeń, że Komisja musi znaleźć kompromis, który mógłby satysfakcjonować obie strony.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: AgraNet