Zdaniem tych państw, rozmowy zostały wznowione bez konsultacji z krajami członkowskimi i nie poprzedzała ich debata nt. potencjalnego ekonomicznego wpływu takiej umowy na unijną gospodarkę. Za najbardziej narażone uważa się sektory wołowiny, drobiu i
wieprzowiny, a także mleka i w mniejszym  stopniu owoców i warzyw oraz cukru i bioetanoluKraje członkowskie domagają się od Komisji Europejskiej dostarczenia szczegółowych analiz o społecznych, ekonomicznych i środowiskowych skutkach takiej umowy.

Wysokie unijne standardy dotyczące jakości produktów, dobrostanu zwierząt i ekologii utrudniają konkurencję sektorowi rolno-spożywczemu z UE. Szacuje się, że podpisanie umowy z Mercosur może skutkować stratą dla unijnego sektora rolnego w wysokości 3-13,5 mld EUR.

Źródło: FAMMU/FAPA/ farmer.pl