Pożary strawiły około 150 000 ha lasów w południowej Grecji, zabijając ponad 65 osób. Choć od tego czasu minęły już prawie dwa miesiące, wiele samorządów nie podjęło formalnych działań, by wyznaczyć tereny pod ponowne zalesienie - podkreśla rząd.

Wiceminister rolnictwa Kostas Kilditis wystosował do władz lokalnych pismo, w którym apeluje o wydanie niezbędnych zarządzeń. Zgodnie z greckim prawem, należy to zrobić w ciągu trzech miesięcy od pożaru. "Sądzę, że po tym upomnieniu cały proces zostanie zakończony w przewidzianym prawem terminie" - powiedział rzecznik rządu Teodoros Rusopulos.

Źródło: PAP