Było to pierwsze posiedzenie nowej kadencji KE, Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE (AGRIFISH).

"Exposé Janusza Wojciechowskiego zostało bardzo dobrze odebrane przez ministrów rolnictwa UE. Chyba po raz pierwszy się zdarzyło, że była owacja, brawa i podziękowania za jego pomysł na europejskie rolnictwo i kierunki związane z "zielonym ładem", wykorzystaniem rolnictwa w walce ze zmianami klimatycznymi, ale również ochrony mniejszych gospodarstw rodzinnych, pomocy dla młodych" - podkreślił Ardanowski.

Jak mówił pobyt w Brukseli został wykorzystany przez niego także na rozmowy dwustronne, odbyło się osiem takich spotkań. Chodzi o wyjaśnianie polskiego stanowiska w sprawie wyrównania dopłat bezpośrednich. "Okazuje się, że w wielu krajach Europy jest niewiedza, jakie argumenty Polska podnosi w tej sprawie", np. minister rolnictwa Grecji nie wiedział, że w Polsce są także małe gospodarstwa rolne, które potrzebują wsparcia.

Ardanowski poinformował, że na posiedzeniu rozmawiano na temat Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r., a także podsumowano postęp prac nad tą reformą podczas prezydencji fińskiej.

- W swoim wystąpieniu minister Ardanowski podkreślił, że pomimo ponad rocznej dyskusji nad nowym kształtem WPR po 2020 roku nie widać przełomu, a wiele spraw jest nadal nierozwiązanych. Istotne rozstrzygnięcia w obszarze rolnym wymagają ustalenia wielkości budżetu na WPR podczas gdy negocjacje wieloletnich ram finansowych nadal trwają - napisano w komunikacie resortu rolnictwa.

"Oczekiwania Polski w zakresie modyfikacji ram prawnych WPR są nadal aktualne i dotyczą listy spraw takich jak: wyłączenie małych gospodarstw z warunkowości, większa elastyczność w realizacji planu strategicznego, odpowiednia lista sektorów kwalifikujących się do wsparcia oraz możliwość przesuwania środków pomiędzy filarami WPR" - dodano.

"Potrzebna jest nowa wizja rozwoju rolnictwa, gdyż są nowe wyzwania, których nikt z obecnych na sali ministrów nie kwestionuje. Natomiast zasady wsparcia bezpośredniego są archaiczne, sprzed 30 lat, oparte na plonach referencyjnych z tego okresu i liczbie zwierząt" - tłumaczył cytowany w komunikacie minister.

Według ministra, Polska wizja rozwoju rolnictwa jest zbieżna z tą, którą przedstawił na poniedziałkowym posiedzeniu Rady komisarz Wojciechowski. Dotyczy ona aktywności wobec zmian klimatycznym, które są dotkliwe dla rolnictwa. Ważne jest też wsparcie małych gospodarstw, nie tylko ze względu na ich produkcję i aktywność na obszarach wiejskich, aby te obszary utrzymać w stanie żywotnym, obok rozwijających się aglomeracji miejskich. Jego zdaniem należy też stworzyć lepsze warunki dla młodych rolników, by chcieli być rolnikami i nie wystarczy tylko wymiana pokoleniowa, ale jest potrzeba stworzenie warunków do powstawania i rozwoju gospodarstw rolnych.