Ma być prościej i jednakowo we wszystkich krajach członkowskich. Nowy system kwalifikacji gruntów o niekorzystnych warunkach gospodarowania wejdzie w życie w 2014 roku i będzie się opierał na 8 czynnikach gruntowych i klimatycznych.

Teraz takich czynników na podstawie których można się ubiegać o unijna pomoc jest około setki.

Komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel powiedziała, że nowe przepisy nie mają doprowadzić do zmniejszenia wielkości gruntów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, ale ujednolicić kryteria ubiegania się o taki status.

Źródło: Agrobiznes/Anna Katner