Rzecznik prasowy Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego stwierdził, że jest jeszcze nadzieja na znalezienie kompromisu z UE w sprawie importu mięsa. Zaznaczył natomiast, że Rosja musi być pewna, że żywność, którą importuje, jest bezpieczna i państwa Unii to gwarantują.

Rzecznik nie wykluczył także, że jeśli UE nie dostosuje się do żądań Rosji, będzie możliwe w późniejszym terminie wprowadzenia zakazu importu mięsa z UE.

Przepychanka między Unią i Rosją o mięso trwa od początku marca, kiedy to Rosja zagroziła zawieszeniem importu z państw UE, jeśli kraje te do końca miesiąca nie dostarczą dokumentów dotyczących mechanizmów kontroli jakości tych produktów w każdym z krajów Unii.