Wiceminister Butra podkreślił na spotkaniu ministrów, że rolnictwo staje przed zadaniem wyprodukowania, w zrównoważony sposób, większych ilości żywności oraz ich odpowiedniego udostępnienia. Jednocześnie rolnictwo powinno również przyczyniać się do zachowania różnorodności biologicznej, ochrony wrażliwych terenów, a także do ochrony i zachowania naturalnego obiegu wody i materii. Zadaniem rolnictwa powinna być również produkcja w warunkach zmieniającego się klimatu oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Berliński szczyt był dla ministrów rolnictwa z całego świata okazją do wypracowania kierunków nowych rozwiązań.

- Nie można zapominać, iż żyjemy w zmieniającym się dynamicznie świecie i rozwiązania które stosujemy dzisiaj mogą okazać się niewystarczające, aby odpowiedzieć na wyzwania przyszłości. Dlatego powinniśmy wybiegać myślą w przyszłość. Unia Europejska powinna być w tej dziedzinie liderem pokazując w praktyce na czym polega idea zrównoważonego rozwoju, w jaki sposób wzmacniać pozycję konkurencyjną producentów, zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe,a jednocześnie zachować walory środowiskowe - zauważył wiceminister Butra.

Tematem spotkania ministrów rolnictwa "Zielony Tydzień" w Berlinie było „Bezpieczeństwo żywnościowe poprzez zrównoważony rozwój - wykorzystanie w rolnictwie ograniczonych zasobów”.

Podczas szczytu stwierdzono, że kwestia bezpieczeństwa żywnościowego musi być jednym z priorytetowych działań politycznych, zarówno na szczeblu globalnym, jak i krajowym. Sytuacja żywnościowa na świecie jest w dalszym ciągu bardzo napięta.

Z informacji przedstawionych przez FAO wynika, że w ubiegłym roku liczba głodujących osób na świecie wynosiła 925 milionów, podczas gdy populacja świata liczyła w tym czasie ok. 6,9 miliardów ludzi. Według prognoz do 2050 r. na Ziemi będzie mieszkało ponad 8 miliardów ludzi.