Według informacji podanych przez Komisję Europejską (KE) władze Brazylii zmieniły normy dot. importu, otwierając w ten sposób swój rynek na bydło i mięso pochodzące z Unii Europejskiej (UE). W 2001 r. w wyniku wybuchu choroby BSE, zwanej potocznie chorobą wściekłych krów, Brazylia
wprowadziła zakaz importu przeżuwaczy (w tym bydła) i ich mięsa pochodzącego z UE.

Obecnie decyzje dot. wycofania dotychczasowych ograniczeń w handlu pozwalają na wznowienie eksportu z Unii.

Należy jednak podkreślić, że nadal wymagane są dwustronne pozwolenia na wywóz bydła oraz mięsa wołowego do Brazylii oraz akredytacja gospodarstw i firm zajmujących się  produkcją i wywozem w krajach członkowskich.

W tej kwestii KE planuje kontynuowanie negocjacji z władzami Brazylii, rozmowy te mają na celu zniesienie pozostałych utrudnień w handlu.