Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt otrzymała informację od władz holenderskich o wystąpieniu ogniska choroby we fryzyjskim Lippenhuizen. Spośród 119 podejrzanych zwierząt, chorobę stwierdzono u jednej krowy, która została zlikwidowana.

BSE to choroba bydła, która powoduje degenerację komórek mózgu i należy do gruby chorób zwanych encefalopatiami gąbczastymi. Wywoływana jest przez białkowe czynniki zakaźne, tzw. priony. W latach dziewięćdziesiątych epidemia BSE w Wielkiej Brytanii dotknęła prawie 180 tys. sztuk bydła, a prawie 4,5 miliona zwierząt zostało zlikwidowanych w ramach programu zwalczania choroby.

U ludzi choroba może wystąpić w przypadku zjedzenia skażonego mięsa i określana jest jako jedna z form choroby Creutzfeldta – Jakoba.