Władze bułgarskie zamierzają osiągnąć te cele dzięki położeniu nacisku na wykorzystanie genetyki oraz nowych technologii, a także dążeniu do większej koncentracji oraz komercjalizacji w sektorach żywca i mleka.

W sektorze wołowiny Bułgaria zamierza wesprzeć import zwierząt czystych ras mięsnych. Wzrost liczby producentów wołowiny kwalifikujących się do wsparcia krajowego powinien przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów pastwiskowych. Dzięki temu zwiększy się podaż wołowiny na rynku wewnętrznym.

W latach 2012-2013 roku produkcja tego gatunku mięsa w Bułgarii może rosnąć 1,8 proc. rocznie wobec poziomu produkcji z 2010 roku, natomiast w 2014 roku zwiększy się o 2,8 proc. do 19,5 tys. ton.

Nacisk na udoskonalenie genetyczne zwierząt wpłynie na wzrost produkcji mięsa owczego i jagnięcego o 36 proc. do 2014 roku. Do tego czasu import spadnie prawdopodobnie o 18 proc., natomiast eksport wzrośnie o 5 proc. w stosunku do 2010 roku.

W sektorach mięsa drobiowego oraz wieprzowego położony zostanie nacisk na podwyższenie „jakości” technologicznej, co pozwoli na dostosowanie się do standardów unijnych w wymiarze dobrostanu zwierząt oraz środowiska.