W 2001 roku Bułgarzy spożywali średnio 32 kg mięsa/os./rok. Po wejściu do UE zwiększył się import mięsa. W największym stopniu mięsa wieprzowego, bo aż trzykrotnie. Mimo panującego kryzysu w 2010 eksport produktów ogółem z Polski do Bułgarii nie zmalał w porównaniu do 2009 r. Wyniósł 168,6 mln EUR (2010 r.). Zwiększył się udział eksportu w sektorze zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego. W 2010 r. stanowił 18 proc. eksportu ogółem do tego kraju.