Według najnowszych danych w UE w pierwszej połowie 2017 roku średnia cena 100 kWh wynosiła 20,4 euro. W poszczególnych krajach stawki były zróżnicowane, najniższe w Bułgarii (10 euro za 100 kWh), najwyższe w Danii i Niemczech (ponad 30 euro za 100 kWh). W Polsce wynosiły 14,6 euro za 100 kWh.

Średnia cena gazu dla gospodarstw domowych w pierwszej połowie roku w UE wynosiła 5,8 euro za 100 kWh. Najniższe były w Rumuni i Bułgarii (3,5 euro za 100 kWh), a najwyższe w Szwecji (12 euro za 100 kWh). W Polsce było to 4,2 euro za 100 kWh.

Podatki i opłaty w UE stanowiły średnio ponad jedną trzecią (37 proc.) ceny energii elektrycznej pobieranej od gospodarstw domowych i około jednej czwartej (26 proc.) ceny gazu.

Udział podatków i opłat w całkowitych cenach energii elektrycznej dla gospodarstw domowych znacznie się różnił w poszczególnych państwach członkowskich. W Danii stanowiły one dwie trzecie (67 proc. ceny), a ponad połowę w Niemczech (54 proc.) i Portugalii (52 proc.). Najmniej, 5 proc., na Malcie.

Również w przypadku gazu podatki i opłaty stanowiły największy składnik ceny tego surowca dla gospodarstw domowych w Danii (55 proc.). Na kolejnych miejscach były: Holandia (53 proc.), Rumunia (47 proc.) i Szwecja (44 proc.). Na drugim końcu listy uplasowały się: Wielka Brytania (7 proc.), Luksemburg (10 proc.) i Grecja (16 proc.), a następnie Bułgaria, Czechy, Litwa, Rumunia i Słowacja (wszystkie po 17 proc.).