Na przełomie lutego i marca tego roku w krajach UE-27 europejski producent mleka otrzymywał średnio 33,1 EUR/100 kg surowca. Była to cena wyższa prawie o 17 proc. w stosunku do tego samego okresu z 2010 roku.

Podobnie jak w zeszłym roku na początku 2011 cena za mleko w Polsce była nadal poniżej średniej europejskiej i wynosiła 30,3 EUR/100kg. W takiej samej sytuacji na początku 2010 i 2011 było aż 14  krajów Wspólnoty Europejskiej, w tym Litwini Łotysze i Estończycy.

Czołowi producenci mleka w Europie znaleźli się powyżej średniej europejskiej. Włochy rozpoczęły 2011 r. na poziomie 37,80 EUR/100kg, Holandia średnio otrzymywała 35,65 EUR/100kg. Z kolei Niemcy i Francuzi otrzymywali cenę równą średniej europejskiej. Rekordowe ceny za mleko płacono rolnikom na Cyprze, tam uśredniona cena wyniosła aż 52,0 EUR/100kg mleka.