Fundusze na rolnictwo pochłaniają ponad 40 proc. unijnego budżetu. Zmian w polityce rolnej chcą nie tylko Szwedzi. Również Brytyjczycy od dawna nawołują do zmniejszenia dotowania tej branży. Silny opór stawia Francja, która w największym stopniu korzysta ze środków przeznaczonych na rolnictwo. Jej przedstawiciele zapowiedzieli blokowanie reformy nawet do 2013 r. Szwecja, która teraz głośno zaczęła mówić o zmianach, chce by Bruksela skupiła się na rozwoju rynku bioenergii i rozwoju obszarów wiejskich.

Źródło: Agrobiznes