Jak podkreśla Paolo Bruni , przewodniczący Komitetu Cogeca w kontekście rosnącej niestabilności cen produktów rolnych i żywności, konieczne jest, aby rolnicy i spółdzielnie rolne były konkurencyjne na poziomie międzynarodowym.

Ambitna europejska polityka promocji pomogłaby Unii Europejskiej w utrzymaniu i zwiększeniu swoich udziałów rynku w krajach trzecich.
Dlatego też Komitety Copa –Cogeca wzywają polityków UE do lepszego informowania konsumentów na temat korzyści płynących z bezpieczeństwa żywności oraz wysokich europejskich norm w dziedzinie jakości, zarówno na rynku zewnętrznym, jak i międzynarodowym.

Źródło:farmer.pl