Rolnicy i spółdzielnie rolnicze zmagają się z poważnymi problemami finansowymi, a wielu z nich jest zmuszonych zarzucić działalność. – W wyniku sytuacji na politycznej arenie międzynarodowej rolnicy znaleźli się w szczególnie niekorzystnych warunkach po utracie, z dnia na dzień, głównego zagranicznego rynku zbytu - Rosji - wartego 5,1 mld euro. Ceny środków produkcji rosną, a załamanie się cen ropy wywiera odgórną presję na ceny towarów – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca.

Tysiące rolników zmagających się z bezprecedensowym kryzysem protestują i wychodzą na ulice w całej Europie. W samej Finlandii protestowało tylko w jednym dniu ponad 5 tys. rolników z 600 ciągnikami. Masowe protesty odbywają się w całej Unii, w tym w Irlandii, Włoszech, Francji, Hiszpanii i Szkocji, w poniedziałek w Brukseli.

 –  Ta sytuacja jest nie do przyjęcia. 500- milionowy pakiet udostępniony przez UE we wrześniu ubiegłego roku stanowi kroplę w morzu potrzeb i nie pozwoli na znalezienie wyjścia z tej trudnej sytuacji. Co gorsza, to tej pory wypłacono jedynie 25 proc. tego pakietu. UE musi podjąć natychmiastowe działania, gdyż w przeciwnym razie nie będzie w stanie wyżywić rosnącej liczby ludności w przyszłości – dodaje Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca.

Przewodniczący Copa-Cogeca spotkali się w poniedziałek z prezydencją holenderską, by zwrócić jej uwagę na postulany i pakiet środków, który został przekazany Komisji Europejskiej i ma służyć poprawie sytuacji.

Pakiet środków obejmuje:

• Ponowne otwarcie rosyjskiego rynku.

• Wzmocnienie działań promocyjnych i wykorzystanie ubezpieczeń kredytów eksportowych.

• Walkę z nieuczciwymi praktykami w łańcuchu żywnościowym, by rolnicy uzyskali wyższe przychody za swoje produkty i by dystrybutorzy nie wywierali na nich nadmiernej presji (aktualnie uzyskują oni np. jedynie 20 proc. ceny steku sprzedawanego w sklepie).

• Dostosowanie narzędzi zarządzania najważniejszymi rynkami towarów rolnych, czyli: czasowe podniesienie ceny interwencyjnej odtłuszczonego mleka w proszku i masła przy uwzględnieniu wyższych kosztów produkcji; przedłużenie okresu dopłat do prywatnego przechowywania produktów mlecznych; aktualizacja narzędzi rynkowych w sektorze warzyw i owoców, w tym przegląd ceny za wycofanie produktów z rynku.

• Uruchamianie projektów pilotażowych pozwalających na wykorzystanie tłuszczy, których już nie można wykorzystać do celów spożywczych do produkcji biopaliw i innych zastosowań niespożywczych.

• Ograniczenie kosztów środków produkcji poprzez zniesienie ceł przywozowych, zwłaszcza tych nakładanych na nawozy, maszyny i inne czynniki produkcji.

• Umarzanie zadłużenia/ pożyczek w celach inwestycyjnych oraz pomoc państwa i dostosowanie pułapu de minimis.

• Pełne wykorzystanie narzędzi dostępnych w ramach unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich i programów krajowych, by pomóc rolnikom w skuteczniejszym zarządzaniu ryzykiem.

• Dobrowolne środki udostępniające rolnikom i ich spółdzielniom narzędzia pozwalające na zarządzanie produkcją w sektorze (art. 222).

• Rozciągnięcie unijnego obserwatorium rynku mleka na inne branże.