Przewodniczący grupy roboczej Wino powiedział, że nowy system, który ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r., stanowi krok we właściwym kierunku w porównaniu do decyzji politycznej z 2008 r. Państwa członkowskie zdały sobie sprawę z konieczności utrzymania jednolitych ram prawnych obejmujących wszystkie rodzaje wina.

Nowe przepisy są spójne z wnioskami grupy wysokiego szczebla ds. praw sadzenia w sektorze wina. UE jest największym eksporterem wina na świecie. W 2013 r. eksport UE był wart 9 mld euro. Nowe zasady pozwolą na dalszy rozwój sektora przy jednoczesnym uznaniu konieczności ochrony win przed oszustwami i imitacjami za pomocą systemu oznaczeń geograficznych.

Zewnętrzne badania nad konkurencyjnością sektora wina podkreślają, że programy wsparcia w ramach jednolitej wspólnej organizacji rynku (WOR), jak np. środki promocyjne i restrukturyzacyjne, w znacznym stopniu zwiększyły wydajność sektora. Dlatego właśnie Copa-Cogeca chce utrzymania tych środków po 2018 r. Kolejnym ważnym czynnikiem, który może zwiększyć konkurencyjność sektora jest unijny system oznaczeń geograficznych (OG), który chroni wysokiej jakości produkty przed imitacjami.

By doprowadzić do wzrostu wydajności sektora ważne jest zagwarantowanie szerszego uznania systemu OG i jego ochrony w ramach negocjacji handlowych UE-USA, UE-Japonia i UE-Chiny.