Populacje ptaków, które kiedyś były powszechne na terenach użytkowanych rolniczo, obecnie znacznie się zmniejszają – alarmują organizacje zajmujące się ochroną ptaków. Przykładowo populacja skowronka zmniejsza się corocznie o 2 proc., podczas gdy powszechnie występujących szpaków jest już o 40 milionów mniej.

Zdaniem ekologów przyczyną drastycznego spadku populacji ptaków na terenach rolniczych są intensywne systemy produkcji, nadużywanie środków chemicznych oraz monokultury.

Według Richarda Gregory, specjalisty z Royal Society for the Protection of Birds, jedyną szansą na odwrócenie trendu jest zreformowanie Wspólnej Polityki Rolnej w bardziej przyjazny dla środowiska sposób - zawarcie najwazniejszych elementów ochrony środowiska w ramach zasad wzajemnej zgodności w I filarze oraz wynagrodzenie rolników, którzy wykraczają poza podstawowe dobre praktyki środowiskowe, poprzez płatności z II filara.