- Instrument ten musi być prosty: opłata za nadwyżkę musi zostać ustalona na 0 (zero) €/tonę, należy zagwarantować minimalną cenę buraka, a opłata produkcyjna musi zostać zniesiona dla sprzedaży tej ilości na rynku wewnętrznym. Sprzeciwiamy się natomiast innej opcji zapowiedzianej przez Komisję, dotyczącej otwarcia autonomicznej kwoty po obniżonej stawce na import cukru z państw spoza UE, w związku z  brakiem dostępności cukru na globalnym rynku – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa - Cogeca

Komitety Copa-Cogeca wzywają również Komisję do podjęcia szybkiej decyzji w sprawie wydawania certyfikatów eksportowych w roku  gospodarczym 2010/2011.  Jak podkreśla Pesonen pozwoliłoby to na pełne wykorzystanie możliwości eksportowych w latach 2011/2012, na określenie odpowiednich powierzchni zasiewów, a zasady płatności dla pozakwotowych buraków cukrowych przeznaczonych na eksport w ramach negocjacji międzybranżowych, byłyby określone przed zasiewem w roku gospodarczym 2011/2012.

- W kontekście deficytowego rynku, powinno to poprawić rentowność produkcji buraka cukrowego w UE oraz doprowadzić do wzrostu produkcji w niektórych europejskich regionach – dodaje sekretarz generalny Copa – Cogeca.