Pomoc jest głównie skierowana w stronę utrzymania i poprawy potencjału genetycznego oraz przeciwdziałania rozszerzaniu się niebezpiecznych chorób wśród zwierząt gospodarskich w tym trzody chlewnej. Dotacje do hodowli jakie oferuje państwo nie są wysokie ale w trudnych czasach są  dodatkiem do pokrycia wysokich kosztów produkcji zwierzęcej.

W ramach pomocy dotyczącej hodowli i rozrodu świń hodowcom udzielana jest dotacja z tytułu weryfikacji pochodzenia.  

- Jest to wsparcie dla właściciela knura zarejestrowanego w księdze zwierząt zarodowych przy określaniu rodzaju DNA w celu weryfikacji jego pochodzenia. Wysokość tej dotacji wynosi do 500 Kč (ok. 90 PLN) za przeprowadzoną analizę, do 70 proc. wydatków poniesionych na analizę wykonywaną przez osobę trzecią lub w jej imieniu celem określenia wartości genomu hodowlanego - wyjaśnia ambasada.

Pomoc w utworzeniu i prowadzeniu ksiąg hodowlanych - dotyczy wsparcia dla uznanego stowarzyszenia hodowców w zakresie utworzenie i prowadzenia ksiąg hodowlanych według ras. Wysokość tej dotacji wynosi do 55 Kč (ok. 10 PLN) za świnię.

Ponadto w ramach szeregu innych programów celowych została przewidziana pomoc dla wybranych działań ukierunkowanych na wsparcie zdrowia trzody chlewnej. Chodzi tutaj głównie o działania przeciw rozprzestrzenianiu się chorób świń. W związku z tym w 2010 roku Ministerstwo Rolnictwa wprowadziło również nowy subprogram dotacyjny zatwierdzony przez Komisję Europejską, za pomocą, którego wyłącznie ze środków państwowych przyznawane są środki na leczenie hodowli macior. Wsparcie udzielane jest hodowcom na pokrycie kosztów za konkretne usługi związane z przeprowadzeniem zabezpieczeń przeciw szerzeniu się wyszczególnionych chorób: Bruceloza świń, Choroba Aujeszkiego, Klasyczny pomór świń, Choroba pęcherzykowa świń, Zespół rozrodczo-oddechowy świń (PRRS).

- Wsparcie zostało przeznaczone również na tzw. ozdrowienie chlewni, jednakże nie na poprawki budowlane, ale przede wszystkim na prowadzenie testów i dezynfekcję. Wysokość tej dotacji wynosi do 30 000 Kč (ok. 5 360 PLN) za 1 ozdrowioną przegrodę/boks macior i w 2010 roku osiągnęło sumę 89 mln Kč (blisko 16 mln PLN). Warto zauważyć, że kupno samych (zdrowych) zwierząt nie było objęte wsparciem, natomiast warunkiem przyznania dotacji było przedłożenie poświadczenia ozdrowienia i wykazanie poniesionych nakładów - informuje ambasada Republiki Czeskiej.