Fundusze na lata 2007-2013 będą rozdysponowane na wiele mniejszych programów, które maja doprowadzić do rozwoju wsi. Główny cel, to tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój przemysłu rolno-spożywczego i ochrona środowiska. Szwedzi swoje niespełna 4 mld chcą wydać na pomoc ekologicznym gospodarstwom i lepsze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Źródło: Agrobiznes