Jednym z głównych celów strategii jest odwrócenie spadkowego trendu w liczebności krajowego pogłowia zwierząt oraz zwiększenie produkcji mięsa.

Stado zwierząt hodowlanych w tym kraju stopniowo zmniejsza się, a pogłowie trzody chlewnej jest najniższe od ponad 50 lat i w 2009 r. wyniosło 2 mln szt. Import wieprzowiny wzrósł o jedną piątą do 177 tys. ton.

W tym roku czescy hodowcy trzody dostarczą na rynek mniej niż połowę krajowej konsumpcji mięsa wieprzowego. Przed akcesją do UE, całość
spożywanej w Czechach wieprzowiny pochodziła od lokalnych producentów, a jedną piątą produkcji eksportowano. Według czeskiego stowarzyszenia hodowców trzody, spadek pogłowia w tym kraju jest skutkiem niekorzystnych warunków na rynku unijnym. 

Zdaniem stowarzyszenia, spadkowi pogłowia i produkcji wieprzowiny w kraju można zapobiec, jeśli władze czeskie przekażą corocznie miejscowym producentom trzody kwotę 400 mln CZK (15,6 mln EUR).

Źródło: FAMMU/ FAPA/ farmer.pl