Łączny wkład Funduszu w płatności na rzecz rolnictwa ekologicznego w latach 2014–2020 wynosi 6,5 mld euro. Rynek sprzedaży detalicznej produktów ekologicznych w UE zwiększył się w latach 2010–2015 o 54 proc. Łączny obszar upraw ekologicznych w UE w tym samym okresie powiększył się o 21 proc. Przywóz produktów ekologicznych wzrósł w latach 2012–2015 o 32 proc.

Produkty ekologiczne są wprawdzie droższe od produktów wytwarzanych konwencjonalnie, lecz rynek z trudem nadąża za popytem – wyższa cena, jaką konsumenci są gotowi zapłacić, może więc zachęcać do stosowania nieuczciwych praktyk w sprzedaży produktów ekologicznych.

Europejski Trybunał Obrachunkowy bada system kontroli obejmujący produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i przywóz produktów ekologicznych. Kontrolerzy oceniają, czy konsumenci mogą obecnie w większym stopniu polegać na tym, że produkty określane jako ekologiczne rzeczywiście takie są, niż w 2012 r., kiedy Trybunał przeprowadził ostatnią kontrolę w tym sektorze.

Ekologiczny charakter produktów weryfikuje się poprzez system certyfikacji ustanowionego w prawodawstwie unijnym i nadzorowanego przez Komisję Europejską. Za wdrażanie systemu odpowiadają państwa członkowskie, a inspekcje są prowadzone zarówno przez organy publiczne, jak i prywatne. Kontrolerzy opublikowali dokument informacyjny na temat systemu kontroli żywności ekologicznej w UE.

Sprawozdanie z kontroli ma zostać opublikowane na początku 2019 r. Wejdzie w skład cyklu sprawozdań Trybunału dotyczących różnych aspektów łańcucha dostaw żywności, w tym marnotrawienia żywności.