Według badań duńskiego urzędu statystycznego w 2018 r. w całej Danii istniało 9 563 gospodarstw, w których rolnictwo było jedynym źródłem dochodów właścicieli.

W porównaniu do poprzedniego roku 200 gospodarstw zlikwidowano, co odpowiadało spadkowi o około 2 proc.

Zmiana strukturalna w ciągu ostatnich dziesięciu lat była bardziej dramatyczna, według władz w latach 2008-2018 w sumie 4240 gospodarstw rolnych na pełny etat, a więc prawie jedna trzecia, zakończyła działalność rolniczą.

Jednak urząd statystyczny ustalił też odwrotną tendencję dotyczącą gospodarstw zajmujących się rolnictwem ekologicznym. Ich liczba w latach 2017-2018 wzrosła o 39, do 626. Średnia powierzchnia wszystkich rodzajów gospodarstw wzrosła w tym samym okresie o 2 ha do 193 ha.