Według badania strukturalnego opublikowanego przez duński urząd statystyczny w 2020 r. w całym kraju nadal istniało 8458 pełnoetatowych gospodarstw rolnych. To o 4 proc. mniej niż w 2019 roku i prawie 4000 mniej gospodarstw niż w 2010 roku.

W ostatnich latach szczególnie mocno ucierpieli w wyniku zmian strukturalnych producenci mleka. Spośród nich łącznie 7 proc. zakończyło produkcję w latach 2019-2020. Oznacza to, że obecnie w Danii istnieje 2460 ferm zajmujących się hodowlą bydła mlecznego. Z drugiej strony wzrosła liczba hodowców trzody chlewnej, choć na niewielką skalę. W 2020 roku statystycy naliczyli 2068 takich gospodarstw, czyli o 18 więcej niż w 2019 roku.

Tendencja wzrostowa była jeszcze wyraźniejsza w przypadku gospodarstw ekologicznych. Spośród nich W 2020 r. było ich 740, czyli o 172 więcej niż pięć lat wcześniej.

Jeśli uwzględnieni się razem gospodarstwa pracujących w pełnym i niepełnym wymiarze czasu, w Danii było 17 809 przedsiębiorstw rolnych. To 29 proc. mniej niż w 2019 r., choć spadek ten wynika w dużej mierze ze zmiany sposobu liczenia statystyków. W międzyczasie podniesiono wysokość rocznego obrotu z 15 000 euro do 25 000 euro, jako warunek wstępny aktywnej działalności rolniczej i przez to zniknęło ze statystyk około 5000 gospodarstw.