Program  ten jest częścią duńskiej inicjatywy na rzecz ochrony klimatu, której celem jest zmniejszenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa o 70 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Pod koniec grudnia duńskie ministerstwo środowiska wydało zielone światło dla programu finansowania likwidacji torfowisk. W pierwszym etapie planowane jest ponowne nawadnianie około 4300 hektarów użytków zielonych.

Według departamentu rolnictwa rolnicy i właściciele ziemscy, którzy udostępniają swoją ziemię, otrzymują rekompensatę w wysokości około 81 mln euro (w przeliczeniu)

Na wniosek aktywnych rolników wymiana ziemi powinna być również możliwa w indywidualnych przypadkach. W ramach renaturacji obszary uprzednio zmeliorowane zostaną całkowicie wyłączone z produkcji, a poziom wody podniesiony do pierwotnego poziomu. Ministerstwo oczekuje, że powstałe w ten sposób nowe torfowiska pozwolą uniknąć emisji około 65 000 ton ekwiwalentu CO2.

Tymczasem, zdaniem duńskiego ministerstwa rolnictwa, dużym zainteresowaniem spotkał się kolejny projekt rządu dotyczący ochrony klimatu i środowiska, czyli zalesienia. W 2020 r. odnotowano łącznie 479 wniosków na nowy program nasadzeń leśnych, prawie dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim.

Ministerstwo podało, że jeśli planowane nasadzenia zostaną w pełni zrealizowane, zasoby leśne w Danii wzrosną o około 2300 hektarów.