Jednak, jeśli chodzi o przyszłą sytuację gospodarczą, sceptycyzm, zwłaszcza wśród gospodarstw zajmujących  się produkcją roślinną jest duży i od grudnia ponownie wzrósł. Prezes DBV odnosi to przede wszystkim do dyskusji o planowanej ustawie o ochronie przed owadami, ale także do możliwego przyszłego kierunku WPR. Prezes uważa, że ustawa o ochronie przed owadami dodatkowo pogorszy sytuację rolników, zagrozi egzystencji wielu rodzin rolniczych i zniszczy istniejące metody współpracy.

Wartość indeksu

Wartość indeksu „Barometru gospodarczego rolnictwa” 14,2 pkt była w marcu nieco wyższa niż w poprzednim badaniu z grudnia 2020 r., gdy osiągnęła wartość 11,0 pkt, co było bardzo niskim poziomem w porównaniu długookresowym.

Wartość indeksu przedstawia ocenę aktualnego rozwoju gospodarczego i oczekiwań, co do przyszłego rozwoju gospodarczego. Chociaż obecną sytuację gospodarczą ocenia się znacznie lepiej niż w grudniu, przyszłe oczekiwania pozostają stosunkowo ostrożne.

Więcej rolników chce inwestować

Od grudnia znacznie wzrósł odsetek rolników, którzy chcą inwestować. W wyniku realizacji programu inwestycji w rolnictwie wzrosło planowanie w obszarze przyjaznej środowisku i klimatowi techniki rolniczej. Drastycznemu wzrostowi zakupów technologii nawożenia i ochrony roślin towarzyszy jednak znaczny spadek inwestycji w technologię zbioru.

Całkowity wolumen inwestycji w technikę rolniczą planowany w ciągu najbliższych sześciu miesięcy wynosi 1,2 miliarda euro, czyli o 0,2 miliarda euro więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Znacząco rosną również planowane inwestycje w budynki inwentarskie w tym w stabilne technologie. W tym celu na inwestycje w ciągu najbliższych sześciu miesięcy przeznaczono 2,1 miliarda euro, o 0,4 miliarda euro więcej niż w poprzednim roku. Inwestycje w odnawialne źródła energii gwałtownie spadają.

Nieznacznie poprawiona płynność

Płynność finansowa gospodarstw uległa nieznacznej poprawie w porównaniu z grudniem. W marcu 2020 r. 17 proc. niemieckich rolników stwierdziło, że ich sytuacja płynnościowa jest napięta lub bardzo napięta. Pomimo ponownego gwałtownego wzrostu cen trzody, sytuacja wielu gospodarstw jest nadal trudna lub bardzo trudna (23 proc.). Odsetek gospodarstw w ​​krytycznej sytuacji płynnościowej jest również szczególnie wysoki wśród gospodarstw paszowych (20 proc.).

Obecną sytuację gospodarczą (w skali od 1 do 5) oceniają firmy na średnio 3,1 nieco gorzej perspektywy przyszłość średnio na 3,2. Sytuacja gospodarcza jest oceniana lepiej niż w grudniu we wszystkich rodzajach działalności.

Kryzys koronawirusa odciska piętno na rolnictwie

Obecnie 10 proc. ankietowanych rolników czuje się ograniczonych w swojej pracy z powodu kryzysu koronawirusa. Dlatego 15 proc. chce odroczyć planowane inwestycje w nieskończoność. Podczas gdy 28 proc. rolników twierdzi, że ponieśli straty w sprzedaży z powodu pandemii, a 14 proc. zakłada, że ​​znaleźli nowe możliwości sprzedaży.

Tylko 21 proc. rolników nadal podziela opinię, że pandemia sprawi, że rolnictwo znów stanie się ważniejsze w społeczeństwie. Rok temu było to 46 proc.