Według federalnego centrum dokumentacji i doradztwa na temat wilka (DBBW) w 2019 roku 2894 zwierząt gospodarskich zostało rannych lub zabitych w wyniku 887 ataków wilków Wśród poszkodowanych zwierząt było  ponad 2500 owiec i kóz, ale także bydło i konie.

Zdaniem DBV, niekontrolowane rozprzestrzenianie się wilków w Niemczech jest katastrofalne dla wypasu zwierząt w dotkniętych regionach. W przeciwieństwie do tego, co twierdzą obrońcy przyrody, w Niemczech rośnie nie tylko populacja wilków, ale także liczba zagryzień owiec, kóz, bydła, koni i dzikich zwierząt hodowlanych, a także liczba wynikających z tego problemów z wypasem.

Niedopuszczalne jest, aby rozwój sytuacji był akceptowany z wzruszeniem ramion ze strony ochrony przyrody – twierdzi DBV. Wezwało do rozpoczęcia poważnej regulacji populacji wilków. Wyraziło również krytykę raportu szkód DBBW. Stara się on przypisać odpowiedzialność za zagryzienia właścicielom zwierząt pasących się i opisuje ich wysiłki ochronne, jako niewystarczające.

Według DBV relacja przyczyny i skutku jest wypaczona. W praktyce istnieje  wyścig wilków i stosowanych środków ochronnych. Ogrodzenia sklasyfikowane, jako odporne na wilki przez ochronę przyrody są regularnie pokonywane przez te zwierzęta. Same środki ochrony stad nie mogą rozwiązać konfliktu między wilkami a hodowlą wypasanych zwierząt. Regulacja populacji wilków jest niezbędna. Rząd federalny i rządy landów nie mogą pozwolić, aby problemy gwałtownie rosnącej populacji wilków stały się niemożliwe do opanowania.

Wilk został wytępiony w Niemczech w XIX wieku. Na przełomie tysiącleci ponownie przybył ze wschodu. Przy braku naturalnych wrogów liczba wilków dramatycznie wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat. Według oceny federalnej agencji ochrony przyrody (BfN) w Niemczech w okresie obserwacyjnym 2018/2019 mieszkało 105 watah, 25 par wilków i 13 osiadłych samotnych wilków. Niemiecki Związek Łowiecki zakłada, że było w tym czasie nawet ponad 1300 wilków.