Jakie są oczekiwania obywateli wobec rolnictwa? Dlaczego warto zreformować WPR? Jakich narzędzi potrzebuje przyszła WPR?”. Konferencja będzie doskonałą okazją do dyskusji poprzedzającej opracowanie przez Komisję komunikatu w sprawie przyszłości WPR, który ma zostać opublikowany w listopadzie 2010 r. Oprócz konferencji w centrum Brukseli (Place St Catherine) odbędą się targi prezentujące różnorodność najlepszych produktów europejskiego rolnictwa, a wszystkie państwa członkowskie przygotują stanowiska oferujące wybrane specjały kuchni narodowej.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Ciolo