- Jak pokazały ostatnie kryzysy dioksynowe (tzw. irlandzki i niemiecki), źródło problemu prawie zawsze tkwi w paszach niewłaściwej jakości. Zawartość dioksyn i PCB w surowcach powoduje w konsekwencji odkładanie się tych substancji niepożądanych w tkankach zwierząt gospodarskich. Inspekcja Weterynaryjna pobrała w zeszłym roku ok.300 próbek pasz celem zbadania poziomu dioksyn i PCB, z czego 10 próbek pasz nie spełniało wymagań – informuje Główny Inspektorat Weterynarii.

Jak dalej wyjaśnia GIW - Zalecenie mówi o potrzebie monitorowania przez wszystkie państwa członkowskie związków w szczególności w produktach mięsnych, rybnych, mleku, jajach, warzywach i owocach, ale także paszach przeznaczonych dla zwierząt.

Zalecenie ma mobilizować kraje do aktywnego zapobiegania występowania dioksyn i PCB w paszach i w żywności. KE proponuje przeprowadzanie badań i kontroli mających na celu określić  potencjalne źródła zanieczyszczenia tymi substancjami chemicznymi. Dzięki czemu będą skuteczniej eliminowane, przez odpowiednie służby danego kraju.