- Wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych wzrosła o 5,6 proc. w stosunku do tego samego okresu z 2011 r. Jest  to bardzo dobry wynik i wskazuje na to, że ten wzrost będzie w następnych miesiącach kontynuowany – powiedział dr Gerd Muller z Federalnego Ministerstwa Rolnictwa.

Wartość wywiezionych towarów w pierwszych sześciu miesiącach tego roku wyniosła 28 mld euro, z kolei wartość importu wzrosła o  3,7 proc. i wyniosła 33, mld euro.

Najwięcej z Niemiec wywieziono mięsa i przetworów mięsnych, eksport tego rodzaju produktów wzrósł o 14,2 proc. Taki dodatni wynik osiągnięto dzięki dużej ilości sprzedaż do Chin i Korei Płd.

W przypadku mleka i przetworów mlecznych nastąpił nieznaczny wzrost wartości eksportu o 1,6 proc.

Wywóz zbóż i przetworzonych produktów wyniósł około 3,4 mld. euro, jest to ta sama wartość co w pierwszym półroczu 2011r.