W związku z konferencją w Durbanie, Komitety Copa-Cogeca przyjęły deklarację ukazując, że utrzymanie produkcji żywności musi być priorytetowym zadaniem rządów na całym świecie oraz że może ono współgrać ze zwalczaniem zmian klimatu i ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych.

Przemawiające w Brukseli Sekretarz Generalny Komitetów Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział, iż unijne rolnictwo i leśnictwo odgrywają ważną ekonomiczną rolę na świecie i są niezmiernie ważne w stawianiu czoła wyzwaniom obecnym i przyszłym.

- W związku z tym nie możemy uznać bezpieczeństwa żywnościowego za pewnik. Utrzymanie i zwiększenie produkcji żywności musi być priorytetem politycznym rządów na całym świecie i może ono współgrać ze zwalczaniem zmian klimatu. Komitety Copa-Cogeca podkreślają, że rolnictwo i leśnictwo są częścią rozwiązania Mogą one odegrać pozytywną rolę w zwalczaniu zmian klimatu - dodał.

Konferencja w Durbanie daje niepowtarzalną możliwość zwiększenia synergii między dostosowaniem się do zmian klimatu, ich łagodzeniem oraz zwiększeniem bezpieczeństwa żywnościowego. Komitety Copa-Cogeca pragną być konstruktywne oraz wspomóc ten proces międzynarodowy i dlatego apelują do Zespołu doradczego ONZ ds. naukowych i technologicznych (SBSTA) o stworzenie programu prac, które zajmą się zarówno adaptacją do zmian klimatu oraz łagodzeniem ich i dzięki którym różne systemy działalności rolnej na całym świecie będą mogły uzyskać wsparcie i odpowiednie rozwiązania.

W dokumencie na temat długoterminowej współpracy, który powinien zostać przyjęty pod koniec COP17, należy koniecznie wspomnieć o produkcji żywności i bezpieczeństwie żywnościowym. Deklaracja ta została opublikowana w czasie gdy negocjatorzy starają się umożliwić przyszłe przyjęcie traktatu klimatycznego oraz doprowadzić do przyjęcia międzynarodowego programu prac w zakresie rolnictwa w Durbanie, po tym jak nie udało się to ani w Kopenhadze ani w Cancun, informują Komitety.