Komisja Europejska nie zdecydowała się na rewolucyjne zmiany. Jej projekt reformy Wspólnej Polityki Rolnej mówi o stopniowym, ale wolnym zrównaniu dopłat dla rolników do średniej unijnej, która w 2013 roku wyniesie 271 euro. Najszybciej będą rosły dotacje w krajach bałtyckich, które obecnie otrzymują najmniej, bo niecałe 100 euro, największe redukcje będą między innymi w Belgii, czy Holandii.