Zdaniem europosłów Komisja powinna zapewnić stosowanie zasad konkurencji w łańcuchu dostaw żywności, aby skutecznie ograniczyć możliwość zdobycia pozycji dominującej na rynku. Dlatego też czołowi europejscy handlowcy, przetwórcy, hurtownicy i detaliści powinni mieć obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań dotyczących ich udziału w rynku kluczowych produktów spożywczych, tak by umożliwić wszystkim partnerom na rynku ocenę tendencji w zakresie popytu, podaży i rozwoju cen.

Ponadto Komisja Europejska powinna przyjrzeć się przypadkom kontraktacji narzuconej przez kupujących, integracji pionowej i kontraktom terminowym, które mogą osłabić konkurencję i pozycję przetargową rolników.

Natomiast w celu skuteczniejszego zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych euro deputowani domagają się skrócenia do maksymalnie 30 dni terminów płatności w łańcuchu dostaw żywności.

Źródło: farmer.pl