Według niemieckiej agencji rynkowo-cenowej ZMP, ceny zbóż paszowych: kukurydzy oraz pszenicy znajdowały się na znacząco wyższym poziomie niż w podobnym okresie ub. roku. Pszenica paszowa kosztowała 19,25 euro/100 kg, o 26% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

W przypadku cen kukurydzy wynosiły one 20,50 euro/100 kg, średnio o 22% przekraczając cenę sprzed roku. Według ZMP, prognozy zbiorów w br., skłaniają do przypuszczeń, że sytuacja pod względem cen pasz nie zmieni się w istotny sposób. Jednak najbardziej dotkliwy dla producentów był wzrost cen soi, które w porównaniu do czerwca 2007 roku podniosły się o 69% do 33,85 euro/100 kg. Popyt na drób w Niemczech spadł wobec maja br., ale ceny znajdywały się na raczej stabilnym poziomie. Na stałym poziom ie było również zapotrzebowanie na mięso indyków.

Z kolei w sektorze brojlerów w Niemczech koszty związane z zakupem pasz dla zwierząt stanowiły 64% wszystkich kosztów produkcji. Pozostałe obejmowały: pisklęta (24%), ogrzewanie i opiekę weterynaryjną (każde po 3%), spłatę oprocentowania pożyczek (2%), dezynfekcję, energię elektryczną oraz wodę (każde po 1%).

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: AgraNet, PoultryInternational