Eksperci UE odmówili w poniedziałek dopuszczenia do stosowania w żywności i w paszach dwóch genetycznie modyfikowanych odmian soi: soi A5547-127 firmy Bayer oraz soi 40-3-2 firmy Monsanto, już stosowanej w paszach i żywności. Obie odmiany zostały uznane jako bezpieczne przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz KE, ale na ich wprowadzenie na rynek nie zgodziły się państwa członkowskie.

- Sprawa trafi do unijnego komitetu odwołania - poinformował we wtorek rzecznik KE ds. zdrowia Frederic Vincent.