W dniach 16-17 lutego odbyło się posiedzenie Prezydiów Copa-Cogeca podczas, którego doszło do wymiany poglądów z Valdisem Dombrovskisem wiceprzewodniczącym wykonawczym i komisarzem ds. handlu Komisji Europejskiej, na temat toczących się obecnie negocjacji nad porozumieniami handlowymi oraz związanymi z tym wyzwaniami jakie staną przed rolnictwem i społecznością spółdzielni rolniczych, jak informuje Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Napływ towarów z Ukrainy

– Zwróciliśmy komisarzowi uwagę na problem z niekontrolowanym napływem towarów rolno-spożywczych z Ukrainy i potrzebę szybkiego uregulowania tej kwestii. Skutki tej sytuacji odczuwają rolnicy ze wszystkich krajów graniczących z Ukrainą. Nasz niepokój związany jest także z planami zawarcia umów handlowych z Nową Zelandią oraz krajami Mercosur – powiedział po spotkaniu Marian Sikora z FBZPR. 

Co dalej z dyrektywą o emisjach przemysłowych?

Podczas posiedzenia Prezydiów Copa-Cogeca pochylono się także nad doniesieniami medialnymi dotyczącymi toczących się prac nad dyrektywą o emisjach przemysłowych (IED).

Komisja Europejska zaproponowała ustanowienie progu na poziomie 150 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP). Po jego przekroczeniu gospodarstwa hodowlane trzody chlewnej, drobiu i bydła musiałyby przestrzegać tej dyrektywy.

Komisja uzasadniła takie podejście zleconą wcześniej oceną skutków. W przeglądzie dyrektywy KE posłużyła się danymi z 2016 r., teraz jednak dysponuje danymi za 2020 r., z których wynika, że w przypadku drobiu odsetek gospodarstw objętych dyrektywą IED wzrośnie z 15 do 58 proc., a w przypadku trzody chlewnej z 18 do 61 proc.

– To kompromitacja Komisji Europejskiej. Pokazuje to także jak polityczne i oderwane od rzeczywistości są cele wyznaczone w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Mamy nadzieję, że unijni decydenci wyciągną wnioski z tej sytuacji i ocenią swoje propozycje na podstawie rzeczywistych danych – skomentował M. Sikora. 

Cel komisji ENVI nie jest oparty na żadnej ocenie skutków

Copa-Cogeca z niepokojem przygląda się także pracom nad dyrektywą o zrównoważonym stosowaniu pestycydów (SUR), jak informuje FBZPR dodając, że niepokój budzi propozycja sprawozdawcy dla Komisji ENVI (Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności) Parlamentu Europejskiego, który chce ograniczenia stosowania „niebezpieczniejszych środków ochrony roślin” o ponad 80 proc. w stosunku do lat 2018–2020. To postawiłoby propozycję komisji ENVI znacznie powyżej propozycji Komisji Europejskiej ze strategii „Od pola do stołu” dotyczącej 50 proc. redukcji w porównaniu do lat 2015-2017.

Copa i Cogeca przypominała, że ocena ryzyka substancji czynnych stosowanych w środkach ochrony roślin powinna być oparta na przejrzystych podstawach naukowych, także w przypadku niebezpieczniejszych substancji. Z dostępnych informacji wynika, że zaproponowany przez Komisję ENVI cel nie jest oparty na żadnej ocenie skutków, jak zaznacza FBZPR.

– Już 50 proc. cel redukcji nie był solidnie poparty dowodami naukowymi. Jeszcze trudniej jest więc nam zrozumieć, w jaki sposób redukcja o 80 proc. mogłaby być uzasadniona – skomentował Marian Sikora z FBZPR.

„Tymczasem proszenie sprawozdawcy Komisji ENVI o ocenę wpływu jego propozycji w celu zrozumienia rzeczywistych konsekwencji tak radykalnych zmian jest uważane za utrudnianie prac nad dyrektywą” – podkreśla FBZPR.