Jak wyjaśnia w piśmie Czesław Siekierski - polski Minister Rolnictwa, jak i my europosłowie w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, od wielu miesięcy interweniowaliśmy w Komisji Europejskiej, aby ta przyjęła nadzwyczajne środki łagodzące trudną sytuacją na rynkach wieprzowiny i mleka. Jako przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, wielokrotnie, w osobistych rozmowach, przekonywałem Komisarza Hogana o potrzebie wprowadzenie instrumentów pomocowych dla wieprzowiny i rozłożenia płatności kar za przekroczenie kwot mlecznych na raty.

Po długim okresie wahania i oczekiwania na konkretne decyzje ze strony Komisji Europejskiej Na początku bieżącego tygodnia Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Phil Hogan podjął decyzję o uruchomieniu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

- Zgodnie z przedłożonym projektem rozporządzenia, mechanizmem tym zostaną objęte półtusze i niektóre elementy wieprzowe, m.in. szynki, boczki, łopatki, przodki, schaby i karkówki. Minimalna wielkości partii objęta wnioskiem to 10-15 ton. Konieczne będzie również złożenie zabezpieczenia przez producenta w wysokości 20 proc. poziomu dopłaty. Proponowane stawki wsparcia wynoszą od 210 do 305 EUR za tonę i są uzależnione od asortymentu i okresu przechowywania, który może wynosić 90, 120 lub 150 dni. Zastanawiające jest jednak to, że proponowane stawki dopłat są obecnie o ok. 40 proc. niższe niż w 2011 r., kiedy to Komisja Europejska po raz ostatni uruchamiała ten mechanizm przy poziomie cen na rynku zbliżonym do obecnego. Z pewnością państwa będziemy jeszcze naciskać na Komisarza Hogana, aby zwiększyć dopłaty przynajmniej do poziomu z 2011 r. - tłumaczy w liście poseł Czesław Siekierski.

Komisja Europejska, na wniosek m.in. Polski, zgodziła się na możliwość rozłożenia płatności tych kar dla rolników na trzy nieoprocentowane raty roczne, z zastrzeżeniem, że płatność pierwszej raty powinna zostać dokonana przed 1 października 2015 r., drugiej przed 1 października 2016 r. i trzeciej przed 1 października 2017 r.