Prezydent EDA Michel Nalet stwierdził:“Gładkie funkcjonowanie Jednolitego Rynku UE jest sprawą witalną dla Europy, nie tylko w czasach kryzysu. Mleczarstwo jest postrzegane jako istotny przemysł w czasach COVID-19 i mleczarstwo jest dobrze umiejscowione dla podjęcia ekonomicznej roli przywódczej w przyszłej fazie odbudowywania po COVID -19, zwłaszcza w rolniczej Europie. My możemy odegrać taką rolę, jeśli rynki mleczne będą ustabilizowane teraz, zanim sektor mleczarski UE nie będzie już dłużej w stanie wytrwać sytuacji kryzysowej”.

Podczas gdy duże części ekonomii podlegają nagłemu zastojowi, sektor mleczarski czyni wszelkie możliwe wysiłki, aby zapełnić półki sklepowe i lodówki w Europie. Uznanie sektora mleczarskiego jako istotnego sektora, a także powiązane środki, włączając wytyczne dotyczące zielonej granicy dla przekraczania towarów i pracowników, w istotny sposób pomogło w utrzymaniu funkcjonowania łańcuchów dostaw pomiędzy regionami i przez granice. Wsparcie DG AGRI tutaj oraz wykonywanie pewnych systemów płatności w ramach CAP bardziej elastycznymi, jest wysoce doceniane. Jednak przyszedł czas dla Komisji Europejskiej, aby zabezpieczyć ochronę sektora mleczarskiego przed zaburzeniami rynku. EDA naciskało Komisję Europejską już w środku marca na wspieranie europejskiego sektora mleczarstwa i prosiło o aktywację mechanizmu dopłat do prywatnego magazynowania. To wezwanie zostało obecnie podjęte przez prawie wszystkie kraje członkowskie UE, a także przez Parlament Europejski. Piłka jest teraz po stronie Komisji Europejskiej i jest to czas podjąć działania poprzez aktywację niezbędnych środków rynkowych i uniknięcie długoterminowych zaburzeń na rynku mleczarskim.

EDA pozostaje silnym głosem przemysłu mleczarskiego w tym kreślonym czasie i ciągle informuje decydentów Unii Europejskiej, ponaglając ich do właściwych akcji we właściwym momencie.