Równolegle rozpisano konkurs nowego eko-logo. Kampania promuje korzyści z ekologicznego rolnictwa i żywności poprzez informowanie czym jest w istocie to rolnictwo oraz eko-żywność. Komisarz ds. rolnictwa Fisher Boel wypowiedziała się pozytywnie o wzroście popytu na zdrową żywność w Unii, oraz zwróciła uwagę na rosnące możliwości biznesowe tego sektora. Od 2004 roku w UE-25 ilość podmiotów związanych z nim (producenci, farmerzy, przetwórcy) wzrosła o 13,4% do 182,3 tys.

Równolegle w ostatnich latach nastąpił wzrost handlu detalicznego w tej branży od 5 do 30% w zależności od kraju. W ramach kampanii powstanie e-strona, dostarczająca w 22 językach (w tym w polskim) materiały promocyjne wolne od opłat dla branży spożywczej i rolnej. Kampania powstała z pomocą ekspertów tej najnowocześniejszej
formy rolnictwa wraz z reprezentantami ministerstw rolnictwa poszczególnych krajów oraz z organizacjami zrzeszającymi eko-producentów.

Kampania odbywa się w ramach Planu Działań dla Ekologicznego Rolnictwa i Żywności, który zawiera 21 inicjatyw służących rozwojowi ekologicznego rynku żywności oraz służy poprawie standardów.

Źródło: FAMMU/ FAPA