Projekty te dotyczą całego łańcucha żywnościowego. Jedne z projektów dotyczą motywacji i zasad produkcji ekologicznych zbóż oraz warzyw. Na 22 projekty dla producentów rolnych zostanie przeznaczone 10 mln Euro począwszy od zachęt mających na celu wzrost produkcji zbóż, ekologicznych truskawek, malin do projektów wybiegów dla ekologicznego drobiu oraz konwersji gospodarstw w kierunku eko produkcji.

Na kolejne projekty w zostanie przeznaczone 7 mln Euro: na wsparcie dla producentów, sprzedaż eko produktów w ich sklepach, organizacja festiwali ekologicznej żywności, eko żywność dla wojska oraz dystrybucja lokalnej eko żywności w szkołach i domach dziennej pomocy.

1,2 mln Euro łącznie otrzymają przetwórcy i firmy handlowe na ekologiczne jaja z „Toten”, produkcję ekologicznych przekąsek z warzyw czy optymalizację przepływu produktów ekologicznego uboju.

Inne projekty dotyczą pilotażowych projektów produkcji ekologicznego ziemniaka, rozwiązań dla producentów drobiu oraz powstania restauracji z lokalną eko żywnością. NAA dysponuje corocznymi funduszami na ekologiczne projekty, które mają na celu osiągnięcie rządowego celu jakim jest 15% udział eko produktów w wytwarzanej i spożywanej norweskiej żywności do 2020 roku.

Źródło: FAMMU/FAPA/ farmer.pl