W ubiegłym roku eksportowano do Niemiec 6,9 mln warchlaków – jest to ilość o 1/3 większa niż w poprzednim roku. Do tego właśnie kraju eksportowane są przede wszystkim warchlaki z Danii; do Niemiec trafia 80% spośród nich. Drugim pod względem wielkości odbiorcą duńskich warchlaków jest Polska. Jeśli obecne tempo wzrostu eksportu utrzyma się, to za 3-4 lata Dania będzie eksportowała więcej świń niż wyniesie ubój krajowy.

Źródło: Agra Europe/farmer.pl