W całym 2010 roku eksport przewyższył import o ponad 106 tys. ton. W poprzednim roku kraje Unii wyeksportowały poza Wspólnotę łącznie 102,1 tys. ton wołowiny oraz żywca wołowego tj. prawie dwukrotnie więcej niż przed rokiem.

Najwięcej tego gatunku mięsa zostało wywiezione do Turcji (33,6 tys.ton), Rosji (20,6 tys.ton) oraz Libanu, Szwajcarii, Algierii, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Chorwacji.

W tym samym czasie Unia sprowadziła o 25 proc. mniej niż przed rokiem. Najwięcej tego gatunku mięsa nieustannie jest importowane z Brazylii, Argentyny i Urugwaju. Udział tych krajów w imporcie ogółem do Unii ukształtował się na poziomie 77 proc - poinformowała FAMMU/FAPA.