- Cieszę się, że eurodeputowani wyrazili swoje wsparcie dla silnej WPR, które utrzyma płatności bezpośrednie dla rolników i która wzmocni rolę ekonomiczną produkcji, aby produkować żywność i świadczyć usługi dla 500 milionów konsumentów. Ostatnio, rolnicy musieli zmagać się z dużą niestabilnością cen wynikającą po części ze spekulacji operatorów. Pochwalam zatem wniosek eurodeputowanych dotyczący rewizji europejskiej legislacji w zakresie instrumentów finansowych, aby poprawić przejrzystość wymiany handlowej oraz aby walczyć z ogromną niestabilnością cen – powiedział Pekka Pesonen, sekretarz generalny Komitetów Copa – Cogeca.

Zdaniem Copa – Cogeca instrumenty zarządzania rynkiem muszą być utrzymane i ulepszone w ramach przyszłej WPR, aby rolnicy mogli walczyć z niestabilnością cen, aby mogli stawiać czoła kosztownych reglamentacjom europejskim i naturalnym kataklizmom.

 - Nie zapominajmy, że europejski sektor rolny odgrywa znaczącą rolę w zakresie zatrudnienia na obszarach wiejskich oraz przyczynia się do atrakcyjności tych obszarów i ich dynamiki – dodaje Pesonen.