- Dzisiaj większość zainteresowanych mówi o zrównoważonym rozwoju rolnictwa w kategoriach ekonomicznych, społecznych i ekologicznych, ale pięć lat temu były to aspekty wzajemnie wykluczające się - powiedział John Atkin dyrektor ds. operacyjnych firmy Syngenta i jeden z partnerów‐założycieli FFA.

Atkin stwierdził, że różnice w wydajności produkcji żywności, po raz pierwszy zidentyfikowane pięć lat temu, nie zniknęły, a przybrały rozmiary prawdziwego kryzysu.

Wyjaśnił jednak, że różnice te mogą zostać zniwelowane poprzez zrównoważoną intensyfikację rolnictwa, która z kolei zależy od innowacji w obszarze praktyk i technologii rolniczych. W tym zakresie rządy powinny działać w sposób postępowy, wspierając innowacje.

- UE i państwa członkowskie muszą dokonać wyboru - czy będziemy tylko mówić o innowacjach, czy też będziemy naprawdę działać w celu zapewnienia, aby innowacje stały się dostępne dla rolników, którzy potrzebują ich, aby produkować więcej żywności o wysokiej jakości i w przystępnej cenie, przy mniejszym zużyciu zasobów naturalnych - oświadczył Atkin.

Delegaci uczestniczący w obradach forum wezwali UE do wprowadzenia nowej, ambitnej polityki rolnej na miarę XXI wieku, która zapewni rolnikom godziwe wynagrodzenie za ich usługi i dostarczane przez nich produkty, a także umożliwi Europie efektywny wkład w bezpieczeństwo żywnościowe i ekologiczne zarówno w UE, jak i na skalę globalną.

Delegaci wezwali także do większych inwestycji w edukację, transfer wiedzy i szkolenia na poziomie gospodarstw rolnych.

Do roku 2005 środki publiczne przeznaczone na innowacje w
rolnictwie stanowiły jedynie jedną trzecią ogółu wydatków, a wraz ze wzrostem nacisków na państwową kasę zostały one dalej ograniczone. Oznacza to zależność w tym zakresie od sektora prywatnego w Europie i konieczność szerszej współpracy pomiędzy przemysłem, a naukowcami z instytutów państwowych w celu sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom w rolnictwie.

Forum na rzecz Przyszłości Rolnictwa (FFA), powołane przez firmę Syngenta i Europejską Organizację Właścicieli Ziemskich (ELO), obchodziło w Brukseli piątą rocznicę swojego istnienia. Forum, odbywające się w tym roku pod hasłem „W odpowiedzi na wyzwania w dziedzinie żywności i środowiska: wydajność zasobów, innowacje i rządzenie", ponownie zgromadziło ponad 1300 osób zainteresowanych debatą na temat zrównoważonego rolnictwa, reprezentujących świat polityki, organy ds. rejestracji i nadzoru, przemysł rolno-spożywczy, organizacje pozarządowe i grupy konsumentów.

Najgoręcej dyskutowanym tematem podczas forum, była koncepcja zazielenienia polityki rolnej w latach 2013 - 2020, przedstawiona przez Komisję Europejską.

Uczestnicy konferencji zgodzili się, że produkcja rolna - zrównoważona i intensywna - może być prowadzona z poszanowaniem środowiska.

Podczas Forum najważniejsze przemówienia wygłosili komisarze europejscy Dacian Ciolos (Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich) oraz Janez Potočnik (Środowisko), a
także Parag Khanna (Dyrektor Hybrid Reality Institute), Mauricio Antonio Lopes (Prezes Zarządu EMBRAPA) i Rudolf Strohmeier (Zastępca Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej).

Podczas konferencji wystąpili także: Paolo de Castro, członek Parlamentu Europejskiego (Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Frans van Daele (szef gabinetu
Przewodniczącego Rady Europejskiej), Christopher Delgado (doradca Banku Światowego ds. strategii i polityki w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi) oraz Tony Long (Dyrektor Generalny Biura ds. Polityki Europejskiej WWF).